Regulamin gar.com.pl

Regulamin ustanawia warunki oraz kryteria korzystania z bloga gar.com.pl. Korzystanie ze strony wymaga bezpłatnej rejestracji, co jest też jednoznaczne z akceptacją regulaminu serwisu.

Serwis zabrania powielania i przedruku artykułów dodawanych na gar.com.pl. Związane jest to z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.

Ograniczenie odpowiedzialności administratora strony gar.com.pl:
– witryna gar.com.pl ma charakter informacyjno-rozrywkowy, udostępniane w nim artykuły nie stanowią zaleceń lub instrukcji reagowania w sprecyzowanych kwestiach,
– właściciel witryny nie jest odpowiedzialny za zawartość tekstów, ani za którekolwiek szkody występujące w wyniku podporządkowania się zawartości tekstu,
– w publikacjach pokazywane są refleksje użytkowników, nie właściciela witryny,
– właściciel strony nie odpowiada za tematykę komentarzy dodawanych pod publikacjami przez osoby trzecie
– stuprocentową odpowiedzialność prawną za tekst na stronie serwisu ponosi wyłącznie jej autor.

Publikacja treści na gar.com.pl:
1. artykuł musi zawierać najmniej 2500 zbs,
2. dodawane są wyłącznie nienaganne gramatycznie artykuły, zawartości z uchybieniami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
3. każdy tekst powinien posiadać dołączony obrazek zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. treść publikacji powinna być unikalna i nie może być rozpowszechniana na innych serwisach,
5. twórca treści powiadamia, że myśli przedstawione w publikacji stanowią jego prywatne osądy. Administrator witryny nie ponosi odpowiedzialności za zawartość artykułów i za możliwe zniszczenia będące skutkiem zasugerowania się artykułem,
6. publikacje oraz domeny w linkach nie mogą mieć sprzecznej z polskim prawodawstwem zawartości, dotyczy to także treści dla osób pełnoletnich,
7. umieszczane teksty winny być ciekawe i o charakterze informacyjnym. Artykuły zamieszczone na serwisie gar.com.pl powinny być przystępne dla wszystkich internautów,
8. publikacja może zawierać maksymalnie jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
9. autor artykułu stwierdza, że ma do niej absolutne prawa autorskie.

Właściciel strony gar.com.pl może odmówić opublikowania artykułu bez udzielania motywu. Dodatkowo nie będą umieszczane treści, które nie spełniają kryteriów podanych w statucie.